jajka logo Modernhatch Kurczak i jajko

Polityka jakości

Wspólnym celem i odpowiedzialnością Modernhatch Sztuder&Wocka sp z o.o. sp. k. oraz każdego pracownika jest budowanie wartości spółki, zaufania, wzrostu konkurencyjności na rynku drobiarskim, zrozumienia i zaspokojenia potrzeb każdego klienta poprzez dostarczanie najlepszej jakości piskląt oraz pozostałych usług na najwyższym poziomie. Nasza aktywnie prowadzona polityka jakości dotyczy różnych sfer działalności spółki:

 • Najnowocześniejszy i w pełni zautomatyzowany zakład produkcyjny
 • Nowoczesne techniki sortowania jaj, lęgu, klucia, selekcji i transportu piskląt
 • Fachowa obsługa i doradztwo zootechniczno – weterynaryjne
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przestrzeganie najsurowszych wymogów sanitarno-weterynaryjnych i zasad ochrony środowiska na każdym etapie produkcji
 • Systematyczne szkolenie całego personelu, dążenie do podwyższenia jego kompetencji w celu lepszego spełnienia i przewyższenia wymagań klienta oraz zapewnienie poczucia odpowiedzialności za jakość na każdym stanowisku pracy
 • Zaangażowanie władz spółki i wszystkich pracowników w doskonalenie organizacji pracy oraz świadomość każdego z nich o roli w sprawnie działającym systemie zarządzania jakością
 • Starannie dobrane, jednolite pod względem wiekowym stada reprodukcyjne objęte stałą kontrolą weterynaryjną i pełnym programem szczepień
 • Proces szczepień piskląt objęty jest programem C.H.I.C.K. firmy Ceva, zgodnie z którym wylęgarnia podlega regularnym kontrolom jakości w zakresie techniki szczepienia oraz dbania o szczepionki i sprzęt do tego przeznaczony
  ceva_logomini
 • Niemiecki certyfikat jakości QS Quality scheme for food – dla działalności w zakresie wylęgarni piskląt i transportu piskląt. System QS zapewnia bezpieczeństwo żywności i pasz w całym łańcuchu produkcji mięsa.