jajka logo Modernhatch Kurczak i jajko

Produkcja

  • Transport i przyjęcie jaj wylęgowych Surowce pochodzą z najlepszych ferm reprodukcyjnych objętych pełnym programem szczepień oraz kontrolą sanitarno-weterynaryjną. Podczas transportu jaj wszystkie parametry i warunki klimatyczne są stale monitorowane, tak aby uniknąć wahań temperatury mającej wpływ na rozwój zarodków i wylęgowość. Transport odbywa się na specjalnych wózkach lub plastikowych paletach i wytłaczankach. Przyjęcie jaj obejmuje ogólną kontrolę liczby i jakości oraz ich sortowanie w kilku przedziałach wagowych w celu wyrównania piskląt.
  • Magazynowanie Po rozładunku jaja umieszczane są na wózkach lęgowych w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Następnie w panelu kontrolnym ustawiana jest odpowiednia temperatura nawiewu centrali klimatyzacyjnej w zależności od wymaganych parametrów. Czas magazynowania, wilgotność, temperatura oraz możliwość obracania jaj stanowią bardzo ważny czynnik dla przyszłych wyników lęgu.
  • Nakład Sortowanie i przeważenie jaj odbywa się zgodnie z planem nakładów. Tuż po nałożeniu jaja są dezynfekowane w komorze fumigacyjnej, tak aby usunąć wszystkie mikroorganizmy znajdujące się na powierzchni skorupy. Aby osiągnąć maksymalną wylęgowość oraz najlepszą jakość piskląt, zaleca się nakładać do aparatu jeden rodzaj jaj, biorąc pod uwagę linię, wiek stada i czas przechowywania. 
  • Inkubacja Nałożone i zdezynfekowane jaja trafiają na 18 dni do aparatów lęgowych firmy HatchTech, gdzie za pomocą systemu kontroli warunki mikroklimatyczne pozostają optymalne i zapewniają najlepszy wylęg. Wszystkie najważniejsze parametry takie jak: poziom temperatury, wilgotność względna, tlen i CO2 są na bieżąco monitorowane i dostosowywane do potrzeb za pomocą systemu MicroClimer. 
  • Przekład jaj Średnio, po 18,5 dniach inkubacji, jaja przekładane są do aparatów klujnikowych. Przed przekładem jaja są świetlone po to, żeby usunąć jaja niezapłodnione. W przypadku uzyskania, niespodziewanie wysokiego procentu jaj czystych, analiza tych jaj może pomóc w określeniu problemów związanych z niskim wylęgiem lub złą jakością piskląt. W procesie tym jaja umieszczane są w specjalnych koszach, co pozwala pisklętom na swobodne ruchy podczas procesu klucia. 
  • Wylęg Po zakończeniu przekładu zaczyna się etap klucia, który trwa co najmniej 3 dni. Wszystko to odbywa się w odpowiedniej temperaturze, wilgotności i składzie powietrza, tak aby zapewnić najlepsze warunki rozwoju, klucia i suszenia piskląt. Czas klucia różni się w zależności od linii, wieku stada rodzicielskiego, temperatury inkubacji oraz czasu magazynowania, dlatego też proces klucia powinien być przemyślany jeszcze przed jego rozpoczęciem. Po zakończonym etapie pisklęta są wybierane, poddawane starannemu procesowi selekcji i umieszczone w koszach do transportu. 
  • Szczepienie i transport Za pomocą specjalistycznego sprzętu wykonuje się szczepienia jednodniowych piskląt przeciwko różnym chorobom wedle życzenia hodowcy. Następnie pisklęta umieszcza się w zdezynfekowanym samochodzie, który przewozi je na fermy naszych klientów przy zachowaniu odpowiednich warunków.