jajka logo Modernhatch Kurczak i jajko

Oferta

ModernHatch Sztuder&Wocka oferuje klientom:

  • pisklęta jednodniowe brojler rasy Ross 308 i Cobb 500, które w pełni zaspakajają wymagania naszych klientów co do najwyższej jakości. Ross 308 –brojler Ross jest wynikiem programu selekcji genetycznej. Charakteryzuje się wyjątkowo dobrym tempem wzrostu masy ciała, większą odpornością na choroby, zrównoważonym podnoszeniem wagi żywej, optymalizacją zużycia paszy, przeżywalnością oraz wydajnością rzeźną.
    Cobb 500 –
    dzięki starannemu i systematycznemu ulepszaniu potencjału genetycznego brojler tej rasy ma możliwość uzyskania wysokiej wagi, przy jednoczesnym bardzo korzystnym poziomie konwersji paszy. Cechami charakterystycznymi zapewniającymi możliwie niski koszt produkcji są wysoka przeżywalność, doskonałe tempo wzrostu i zdolność pełnego rozwijania się pomimo zagęszczenia na fermie.
  • pełen zestaw szczepień profilaktycznych przeciwko: IB, ND, Mareka, Gumboro, REO i TRT
  • specjalistyczny transport dostosowany do przewozu piskląt
  • wyspecjalizowane i profesjonalne doradztwo zootechniczne i weterynaryjne wraz
    z serwisem