Polityka jakości

Wspólnym celem i odpowiedzialnością ModernHatch oraz każdego pracownika jest budowanie wartości spółki, zaufania, wzrostu konkurencyjności na rynku drobiarskim, zrozumienia i zaspokojenia potrzeb każdego klienta poprzez dostarczanie najlepszej jakości piskląt oraz pozostałych usług na najwyższym poziomie.

Nasza aktywnie prowadzona polityka jakości dotyczy różnych sfer działalności spółki:

 • Starannie dobrane, jednolite pod względem wiekowym stada reprodukcyjne objęte stałą kontrolą weterynaryjną i pełnym programem szczepień
 • Najnowocześniejszy i w pełni zautomatyzowany zakład produkcyjny
 • Nowoczesne techniki sortowania jaj, lęgu, klucia, selekcji
  i transportu piskląt
 • Fachowa obsługa i doradztwo zootechniczno – weterynaryjne
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przestrzeganie najsurowszych wymogów sanitarno-weterynaryjnych i zasad ochrony środowiska na każdym etapie produkcji
 • Systematyczne szkolenie całego personelu, dążenie do podwyższenia jego kompetencji w celu lepszego spełnienia
  i przewyższenia wymagań klienta oraz zapewnienie poczucia odpowiedzialności za jakość na każdym stanowisku pracy
 • Zaangażowanie władz spółki i wszystkich pracowników w doskonalenie organizacji pracy oraz świadomość każdego z nich
  o roli w sprawnie działającym systemie zarządzania jakością
 • W osiągnieciu wyznaczonych celów naszej spółce pomagają wdrożone i aktywnie utrzymywane systemy, takie jak IKB Kip, QS
  i Tesco.
kurczaki-hodowla
Scroll to Top
Przewiń do góry