Wyniki badań „troskliwego wylęgu” piskląt w ModernHatch opublikowane w międzynarodowym wydawnictwie MDPI

Wylężone pisklęta z ModernHatch są silniejsze i zdrowsze – wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Artykuł pod redakcją prof. dra hab. Andrzeja Gawła, dra hab. Jana Madeja, dra inż. Bartosza Kozaka oraz dr Kamili Bobrek został oficjalnie opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). Link do artykułu: https://www.mdpi.com/2076-2615/12/23/3281

Celem pracy naukowej było zbadanie wpływu wczesnego żywienia powylęgowego na masę ciała i rozwój mięśni kurcząt brojlerów. W zakładzie firmy ModernHatch w Magnuszowicach, produkowane są pisklęta silniejsze i zdrowsze od piskląt produkowanych metodami tradycyjnymi. Wszystko dzięki zastosowanej innowacyjnej i pierwszej w Polsce technologii „troskliwego wylęgu”, która polega na dostępie piskląt do paszy i wody, w dowolnym i optymalnym dla nich momencie, w oddzielonej od niewylężonych jaj oświetlonej komorze klujnikowej.

Grupa Operacyjna ModernHatchEPI.eu w latach 2018-2019 wdrożyła innowację w zakresie wylęgu piskląt jednodniowych, zmierzającą do poprawy ich jakości i zwiększenia ich dobrostanu (więcej na: www.modernhatchepi.eu).

Warto podkreślić, że projekt Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu oprócz realizacji inwestycji i badań naukowych zakładał także organizację konferencji w różnych regionach Polski na temat różnic w produkcji piskląt w technologii innowacyjnej oraz tradycyjnej, a także wymianę doświadczeń w zakresie hodowli drobiu. Zorganizowano cztery konferencje pod hasłem: „Wylęg piskląt z dostępem do światła, wody i paszy a potrzeby liderów branży mięsnej.”

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Szukasz piskląt najwyższej jakości? ModernHatch – zapraszamy do kontaktu. (Na zdjęciach: fragment artykułu w czasopiśmie MDPI, prof. dr hab. Andrzej Gaweł, dr Kamila Bobrek oraz Rajmund Wocka, Kornel Zyla i Marcin Baranowski z ModernHatch podczas konferencji na temat „troskliwego wylęgu”)

Scroll to Top
Przewiń do góry